star_border

Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

pdf

Darba aizsardzība personām, kuras veic darbus uz pakalpojumu (uzņēmuma) līguma pamata

pdf

Viesu drošībai

pdf

Instrukcija - ekskursijas/apmācību dalībnieku drošībai

pdf

Darba aizsardzība un iekšējās kārtības noteikumi personām, kuras veic preču piegādi vai saņemšanu

pdf

Kārtība - sankcijas par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu no Pakalpojumu sniedzēja un/vai Preču piegādātāja - saņēmēja puses

pdf

Kārtība - apreibinošo vielu lietošanas aizliegums

pdf