star_border

1. Informācija SIA “Baumit” mājas lapas apmeklētājiem

Mēs, SIA “Baumit”, reģistrācijas Nr. 40003733160, juridiskā adrese: Pildas iela 16B, Rīga, Latvija, LV-1035 (turpmāk – BAUMIT), kas ir privātuma politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis, sniedzam informāciju par to, kā BAUMIT veic personas datu (turpmāk – Dati) apstrādi BAUMIT mājas lapas apmeklējuma laikā, tajā skaitā aizsargā BAUMIT rīcībā esošos jūsu Datus.  Lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt turpmāk minēto privātuma politiku, lai jūsu rīcībā būtu informācija par to, kā BAUMIT apstrādā jūsu Datus. BAUMIT piešķir lielu nozīmi jūsu Datu aizsardzībai. Tādēļ informēsim jūs par jūsu Datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu arī BAUMIT mājas lapas apmeklējuma laikā saskaņā ar attiecīgajiem datu aizsardzības noteikumiem, it īpaši Vispārējo datu aizsardzības regulu (turpmāk - GDPR).  Apmeklējot mūsu vietni, šādi Dati tiek apstrādāti vai reģistrēti: pārlūkprogrammas tips/versija un izmantotā operētājsistēma; URL (iepriekš apmeklēta lapa kopumā). Jūsu IP adrese mums nav redzama un tā netiek apstrādāta.

1.1. Datu apstrādes mērķis un ilgums/datu nodošana

Mēs izmantojam šos Datus tikai, lai optimizētu mūsu tīmekļa vietnes nelikumīgas izmantošanas pierādījumus, un tos izdzēstu, ja nav juridiska pamata garākam Datu uzglabāšanas laikam. Jūsu Dati pie mums netiks publicēti. Šīs Datu apstrādes ietvaros dati tiek pārsūtīti IT procesoriem saistītajās sabiedrībās. Dažos gadījumos šis pakalpojumu sniedzējs apgādā apakš procesorus (piemēram, Google LLC). Dati netiks nodoti trešajām pusēm, ja vien šo Datu publicēšana nav vajadzīga tiesas prasību apstiprināšanai, īstenošanai vai aizstāvībai tiesā vai iestādē. Šajā gadījumā Dati tiks dzēsti arī tūlīt pēc procedūras beigām.

 1.2. Sīkdatnes

Mēs arī izmantojam sīkdatnes, lai padarītu mūsu piedāvājumu lietotājam draudzīgu. Tie ir mazi teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu ierīcē, izmantojot pārlūku. Viņi nekaitē. Dažas sīkdatnes tiek saglabātas jūsu ierīcē, līdz tās tiek izdzēstas. Tie ļauj mums atpazīt jūsu pārlūkprogrammu nākamajā apmeklējuma reizē. Ja Jūs to nevēlaties, varat iestatīt pārlūkprogrammu, lai tā informētu jūs par sīkfailu iestatījumu, un jūs to atļaujat tikai atsevišķos gadījumos. Atspējojot jeb izslēdzot sīkfailus, var tikt ierobežota mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāte.

1.3. Tīmekļa analīze

Šajā vietnē tiek izmantots Google Analytics un Google Adwords, Google LLC, Mountain View, CA 94043 ASV (Google) piedāvātais tīmekļa analīzes pakalpojums. Google Analytics izmanto tā sauktos "sīkfailus", teksta failus, kas tiek saglabāti jūsu datorā un ļauj analizēt vietnes lietošanu. Sīkdatnes informācija par šīs vietnes izmantošanu parasti tiek nosūtīta uz Google IT infrastruktūru ASV un tiek glabāta tur. Datu apstrāde notiek, pamatojoties uz GDPR tiesisko regulējumu saskaņā ar tās 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (piekrišanu) un / vai f (likumīgas intereses). Mūsu nostāja GDPR nozīmē (likumīgas intereses) ir mūsu piedāvājuma un tīmekļa vietnes uzlabošana. Mums ir svarīgs lietotāju privātums, tādējādi šajā procedūrā jūsu IP adreses netiek saglabātas, lietotāju identificēt nav iespējams.
 

2. Informācija SIA “Baumit” klientiem un sadarbības partneriem

Mēs izmantojam Jūsu tiešsaistes veidlapā iesniegtos datus tikai mērķim, kādam Jūs sazināties ar mums. Datu izmantošana līguma noslēgšanas procesa pabeigšanas mērķim ir nepieciešama un tādēļ uzskatāma par leģitīmu mērķi Vispārējās datu aizsardzības regulas nozīmē ( 6. panta 1. daļa, b. un f. apakšpunkts, GDPR). Mēs izmantojam Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šī mērķa izpildei.
Mēs nepubliskojam Jūsu personas datus. Šo datu apstrādes ietvaros dati tiek nosūtīti IT apstrādātājam mūsu saistītajos uzņēmumos. Dati netiek izpausti trešajām pusēm, izņemot, ja datu izpaušana ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības tiesā vai valsts iestādē. Šādā gadījumā dati tiek nekavējoties dzēsti pēc šādas tiesvedības beigām.

2.1. Datu apstrādes un nodošanas mērķis

Jūsu Datu apstrādes mērķis ir mūsu līgumattiecībās vai pirms līguma noslēgšanas mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta (līgums) noteikumiem. Mēs arī esam ieinteresēti regulāri informēt mūsu klientus un sadarbības partnerus par jaunākajām izmaiņām mūsu produktos. Tāpēc, ņemot vērā mūsu likumīgās intereses saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta f (likumīgas intereses) noteikumiem mums ir tiesības informēt mūsu klientus un sadarbības partnerus par mūsu produktiem, izmantojot regulāru jaunāko informāciju, lai sniegtu informāciju un ziņas par tiem. Sīkāka informācija par mūsu ziņu lapu atrodama privātuma politikas III. sadaļā. Protams, jums ir tiesības iebilst pret šo ziņu lapu un atteikties no tās saņemšanas.Lai izpildītu savas funkcijas, mēs nododam jūsu Datus sekojošiem saņēmējiem:
• IT pakalpojumu sniedzēji IT infrastruktūras darbībai un atbalstam;
• Piegādātājiem mūsu produktu piegādei;
• Elektronisko ziņu sūtījumu pakalpojumu sniedzējiem.
Klientu un sadarbības partneru Dati var tikt nodoti trešajām personām tikai likumīgu interešu ietvaros, piem. lai izrakstītu rēķinu, veiktu parāda piedziņu un citas sadarbības līgumā noteiktās darbības līguma izpildes nodrošināšanai. Dati netiks nodoti citām trešajām personām, ja vien šo Datu publicēšana nav vajadzīga tiesas prasību vai tiesību normu apstiprināšanai, īstenošanai vai aizstāvībai tiesā vai iestādē. Šajā gadījumā Dati tiks dzēsti arī tūlīt pēc procedūras beigām.

2.2. Datu uzglabāšanas laiks

Latvijas Republikā juridiskie saglabāšanas periodi attiecas uz uzņēmējdarbības dokumentiem, kurus mēs, protams, likumīgi ievērojam saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, Arhīvu likumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. Ja vien nav cita juridiska pamata, Dati tiks nekavējoties dzēsti. Tas neattiecas uz Datiem, kas nepieciešami, lai aizstāvētu vai īstenotu tiesiskās prasības tiesā vai valsts iestādē.

3. Informācijas ziņu lapu adresāti

BAUMIT kā privātuma politikā aprakstītās Datu apstrādes pārzinis, sniedz informāciju par to, kā BAUMIT veic datu apstrādi, tajā skaitā aizsargā BAUMIT rīcībā esošo informāciju par ziņu lapu adresātu, (turpmāk- Adresātu), Datiem. BAUMIT piešķir lielu nozīmi Datu aizsardzībai. Tādēļ informēsim par jūsu Datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu saistībā ar informācijas ziņu lapu izsūtīšanu saskaņā ar attiecīgajiem datu aizsardzības noteikumiem, it īpaši Vispārējo datu aizsardzības regulu (turpmāk - GDPR). Ar šo paziņojam un apstiprinām, ka Jūsu Dati netiks publicēti.

3.1. Informācijas ziņu lapas saturs

Ar jūsu piekrišanu vai jebkuru citu juridisko pamatu (GDRP 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, piemēram, klienta/piegādātāja attiecības) jūs saņemsiet mūsu ziņu lapu, e-pastu un citus elektroniskos paziņojumus ar reklāmas saturu (turpmāk tekstā – Ziņu lapa). Mēs neizmantojam pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, tādējādi Ziņu lapas nosūtītājs ir BAUMIT.
Gan jūsu e-pasta adrese, gan citi šeit aprakstītie Dati tiek glabāti mūsu serveros. Mūsu prioritāte ir GDPR prasībām atbilstoša datu aizsardzība.

3.2. Statistikas apsekojums un analīze

Mūsu informatīvajā Ziņu lapā ir pikseļa lieluma fails (tīmekļa bāksignāls), kuru iegūst no Ziņu lapu pakalpojuma sniedzēja servera. Sākumā tā savāc tehnisku informāciju un izmanto, lai tehniski uzlabotu pakalpojumu, pamatojoties uz tehniskajiem datiem vai mērķa grupām, un to lasīšanas uzvedību, pamatojoties uz to zvanu vietām vai piekļuves laikiem. Statistikas apsekojumi ietver arī to, vai ir bijusi atvērta Ziņu lapa, kad tā tika atvērta un kādas saites ir noklikšķinājušas. Šī informācija nav paredzēta Adresāta novērojumiem.

3.3. Browser View un datu pārvaldība

Iespējams, ka Ziņu lapā ir saites, kas attiecas uz Ziņu lapas sniedzēja tīmekļa vietni. Šīs atsauksmes kalpo tiešsaistes Ziņu lapas prezentācijai, kā arī iespējai atteikties no BAUMIT jaunumu saņemšanas.

4. Vispārējā informācija par Datu aizsardzību

4.1. Datu drošība

Mēs apstrādāsim, uzglabāsim un izmantosim jūsu personisko informāciju un Datus ar vislielāko rūpību un izvēli tikai mērķtiecīgai lietošanai. Apliecinām, ka no BAUMIT puses GDPR noteikumi tiek ievēroti un nodrošināti ar atbilstošiem organizatoriskajiem un tehniskajiem pasākumiem.

4.2. Juridiskais pamats un datu subjekta tiesības

Jūsu piekrišana ir balstīta uz GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (piekrišanu) noteikumiem. Statistikas apsekojumi un analīze, kā arī reģistrācijas procesa reģistrēšana tiek veikta, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm saskaņā ar 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (likumīgās intereses). Mēs esam ieinteresēti izmantot datu subjektiem draudzīgu un drošu sistēmu, kas kalpo gan mūsu biznesa interesēm, gan jūsu cerībām. Jums ir tiesības jebkurā laikā zināt, vai un kādi Dati par jums tiek glabāti. Mēs arī esam gatavi atbildēt uz turpmākiem jautājumiem par Datu aizsardzību.

BAUMIT privātuma politika var tikt grozīta un/vai papildināta pēc nepieciešamības, visas izmaiņas tiks publicētas BAUMIT mājas lapā sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām.

Ja jūs lūdzat, lai mēs vairs neizmantotu un/vai izdzēstu jūsu Datus par Ziņu lapu piegādi, mēs nekavējoties izpildīsim šo pieprasījumu. Jums ir arī tiesības labot, dzēst, ierobežot apstrādi, datu pārnesamību, celt iebildumus un bloķēt nepareizi vai nepieņemami apstrādātus Datus. Lūdzu, sūtiet pieprasījumu BAUMIT Datu apstrādes pārzinis uz e-pasta adresi office@baumit.lv vai zvanot +371 25448839. Ja jūs uzskatāt, ka Datu apstrāde ir pretrunā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem vai jūsu Datu aizsardzības prasības ir pārkāptas, ir iespējams arī vērsties ar sūdzību kompetentajā uzraudzības iestāde.Rīgā, 2018. gada 24. maijā