Baumit Nivello 10

Pašizlīdzinošs grīdas līdzinātājs

Rūpnieciski sagatavots pašizlīdzinošs grīdas izlīdzinātājs uz cementa bāzes pirms nobeiguma segumu ieklāšanas. Atbilstoši EN 13813 prasībām – klase CT C30 F7. Ieklāšanai ar rokām vai mehanizēti.

  • Laba plūstamība

  • Minimāls kārtas biezums

  • Veido gludu virsmu

Baumit Nivello 10