Baumit Nivello 30

Pašizlīdzinošs grīdas līdzinātājs

Rūpnieciski sagatavots pašizlīdzinošs grīdas izlīdzinātājs uz cementa bāzes pirms nobeiguma segumu ieklāšanas. Atbilstoši EN 13813 prasībām – klase CT C25 F5. Ieklāšanai ar rokām vai mehanizēti.

  • Laba plūstamība

  • Ar polimēru piedevām

  • Veido gludu virsmu

Baumit Nivello 30