Stipri ūdeni uzsūcošas fasādes atjaunošana
star_border

Stipri ūdeni uzsūcošas fasādes atjaunošana

Ja fasāde ir īpaši absorbējoša, tad pirms nobeiguma seguma uzklāšanas tā jāgruntē.

Divi soļi līdz jaunai fasādei

Pirms krāsošanas, uzklājiet speciālu Baumit bezšķīdinātāja grunti TiefenGrund/MultiPrimer, un pēc tam uzklājiet jaunu augstas kvalitātes fasādes krāsu.

1. solis

Silno nasiakavý podklad

Uzklājiet grunti Baumit TiefenGrund/MultiPrimer.

2. solis

Nová fasádna farba

Uzklājiet jaunu fasādes krāsu: Baumit StarColor, NanoporColor vai SilikonColor.

Norādījumi soli pa solim

1. Kas jums būs nepieciešams?

Obnova fasády - silno nasiakavý podklad

Jums būs nepieciešama grunts Baumit TiefenGrund/MultiPrimer, krāsas rullītis un trauks, vai aprīkojums fasādes krāsas uzklāšanai ar izsmidzināšanas metodi, lai kompensētu pamatnes absorbēšanas spēju.

2. Fasādes tīrīšana

Vyčistenie fasády

Fasādes virsmai ir jābūt stingrai un saistīt spējīgai, uz tās nedrīkst būt aļģes un plaisas. Notīriet ar birsti vai noskalojiet ar spiediena strūklu putekļaino un netīro fasādi. Noņemiet krāsu, kas lobās. Ja fasādei ir vēl kādas citas nepilnības, tās ir jānovērš vispirms.
Sk. sadaļu „Pamatnes sagatavošana”

3. Grunts

Základn náter, hĺbkový základ

Atkarībā no apmetuma absorbcijas, grunti atšķaida ar ūdeni 1:1 līdz 1:5 un labi samaisa.

4. Produkta uzklāšana

Penetrácia na silno nasiakavý podklad

Uzklājiet grunti ar otu, rullīti vai ar izsmidzināšanas metodi. Ja uzklāsiet vairākas kārtas, uzklājiet katru nākamo tikai tad, kad iepriekšējā ir pilnībā nožuvusi. Žūšanas laikam, pirms nākamās kārtas uzklāšanas, jābūt vismaz divpadsmit stundām.

5. Jaunā fasādes krāsojuma uzklāšana

Nová fasádna farba

Uz tīrās pamatnes uzklājiet divas kārtas augstas kvalitātes fasādes krāsas. Pirmā kārta jāuzklāj atšķaidīta ar ūdeni (10–15 %). Pēc vismaz divpadsmit stundu ilga pārtraukuma pēc nepieciešamības uzklājiet vienu līdz divas kārtas

6. Fasādes krāsošana ar izsmidzināšanas metodi

Striekanie fasádnej farby

Baumit fasādes krāsu var uzklāt, izmantojot bezgaisa izsmidzināšanas metodi. Šī metode ļauj īsā laikā un vienmērīgi uzklāt fasādes krāsu pat uz lielām vienlaidus virsmām.

Baumit produkti

Video pamācība