star_border

1. Vispārēja informācija tīmekļa vietnes apmeklētājiem

Jūsu personas datu aizsardzība mums ir ļoti svarīga. Šī iemesla dēļ, ievērojot piemērojamos datus aizsardzības noteikumus - jo īpaši Personas datu aizsardzības regulu (GDPR) - mēs informējam Jūs par Jūsu personas datu savākšanu, apstrādi un izmantošanu mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā.

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, tiek apstrādāti vai reģistrēti šādi dati:

 • Pārlūkprogrammas veids un versija

 • Operētājsistēma

 • Nosūtītāja URL (iepriekš apmeklētās tīmekļa vietnes)

 • Piekļuves resursdatora nosaukums (IP adrese)

 • Servera pieprasījuma laiks

1.1. Datu apstrādes mērķis un ilgums / datu izpaušana

Mēs izmantojam šos datus tikai, lai optimizētu mūsu tīmekļa vietnes izskatu un kā pierādījumus nelikumīgas mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas gadījumā, mēs dzēšam tos tiklīdz vairs nepastāv juridisks pamatojums ilgākai datu uzglabāšanai - pēc [7] dienām.

Mēs nepubliskojam Jūsu personas datus. Šo datu apstrādes ietvaros dati tiek nosūtīti IT apstrādātājam mūsu saistītajos uzņēmumos. Dažos gadījumos šis pakalpojumu sniedzējs piesaista apakšapstrādātājus (piemēram, Google LLC). Dati netiek izpausti trešajām pusēm, izņemot, ja datu izpaušana ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības tiesā vai valsts iestādē. Šādā gadījumā dati tiek nekavējoties dzēsti pēc šādas tiesvedības beigām.

 1.2. Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu mūsu piedāvājumu lietotājam draudzīgu. Tās ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu ierīcē ar pārlūkprogrammas palīdzību. Tās nenodara nekādu kaitējumu. Dažas sīkdatnes glabājas Jūsu ierīcē līdz to dzēšanai. Tās ļauj mums atpazīt Jūsu pārlūkprogrammu nākamajā reizē, kad apmeklējat mūsu vietni.
Ja nevēlaties, lai tas notiktu, Jūs varat pielāgot savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai saņemtu informāciju par sīkdatņu iestatījumiem un varētu izlemt par to pieņemšanu katrā atsevišķā gadījumā.
Izslēdzot sīkdatnes, mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāte var būt ierobežota.

2. Kontaktu veidlapa

Jūsu personas datu aizsardzība mums ir ļoti svarīga. Šī iemesla dēļ, ievērojot piemērojamos datus aizsardzības noteikumus - jo īpaši Personas datu aizsardzības regulu (GDPR) - mēs informējam Jūs par Jūsu personas datu savākšanu, apstrādi un izmantošanu, Jums sazinoties ar mums.

Sazinoties ar mums, Jūs sniedzat mums šādus datus, ko mēs tādējādi savācam un apstrādājam:

 • Vārds

 • Uzņēmums un ieņemamais amats

 • E-pasta adrese

 • Tālruņa numurs

 • Pasta adrese

 • Temats/ ziņojuma teksts

Tāpat mums tiek automātiski nosūtīta tehniskā informācija, kad aplūkojat mūsu lapas. Tā, cita starpā, ietver informāciju par izmantoto pārlūku, operētājsistēmu, kā arī apmeklējuma datumu un laiku. Šie dati tiek izmantoti, lai optimizētu mūsu tīmekļa vietni.

2.1. Datu apstrādes mērķis un ilgums / datu izpaušana

Mēs izmantojam Jūsu tiešsaistes veidlapā iesniegtos datus tikai mērķim, kādam Jūs sazināties ar mums. Datu izmantošana līguma noslēgšanas procesa pabeigšanas mērķim ir nepieciešama un tādēļ uzskatāma par leģitīmu mērķi Vispārējās datu aizsardzības regulas nozīmē ( 6. panta 1. daļa, b. un f. apakšpunkts, GDPR). Mēs izmantojam Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šī mērķa izpildei.
Mēs nepubliskojam Jūsu personas datus. Šo datu apstrādes ietvaros dati tiek nosūtīti IT apstrādātājam mūsu saistītajos uzņēmumos. Dati netiek izpausti trešajām pusēm, izņemot, ja datu izpaušana ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības tiesā vai valsts iestādē. Šādā gadījumā dati tiek nekavējoties dzēsti pēc šādas tiesvedības beigām.

3. Reģistrācija myBaumit

Jūsu personas datu aizsardzība mums ir ļoti svarīga. Šī iemesla dēļ, ievērojot piemērojamos datus aizsardzības noteikumus - jo īpaši Personas datu aizsardzības regulu (GDPR) - mēs informējam Jūs par Jūsu personas datu savākšanu, apstrādi un izmantošanu, reģistrējoties mūsu klientu zonā.

Reģistrācijas ietvaros Jūs sniedzat mums šādus datus, ko mēs tādējādi savācam un apstrādājam:

 • E-pasta adrese

 • Parole

 • Vārds

 • Klienta kategorija

Tāpat mums tiek automātiski nosūtīta tehniskā informācija, kad aplūkojat mūsu lapas. Tā, cita starpā, ietver informāciju par izmantoto pārlūku, operētājsistēmu, kā arī apmeklējuma datumu un laiku. Šie dati tiek izmantoti, lai optimizētu mūsu tīmekļa vietni.

3.1. Datu apstrādes mērķis un ilgums / datu izpaušana

Mēs izmantojam Jūsu tiešsaistes veidlapā iesniegtos datus vienīgi, lai apstrādātu Jūsu reģistrāciju klienu zonā, kas tādējādi uzskatāms par leģitīmu apstrādes mērķis Vispārējās datu aizsardzības regulas ietvaros ( 6. panta 1. daļa, b. un f. apakšpunkts, GDPR). Mēs izmantojam Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šī mērķa izpildei.
Mēs nepubliskojam Jūsu personas datus. Šo datu apstrādes ietvaros dati tiek nosūtīti IT apstrādātājam mūsu saistītajos uzņēmumos. Dati netiek izpausti trešajām pusēm, izņemot, ja datu izpaušana ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības tiesā vai valsts iestādē. Šādā gadījumā dati tiek nekavējoties dzēsti pēc šādas tiesvedības beigām.

4. Vispārīga informācija

4.1. Datu drošība

Mēs ievērojam vislielāko rūpību, apstrādājot un glabājot Jūsu personīgo informāciju un personas datus, un izmantojam to vienīgi norādītajiem mērķiem. Protams, tiek ievēroti GDPR noteikumi un tiek nodrošināta to izpilde, īstenojot atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus.

4.2. Jūsu tiesības

Jums jebkurā laikā ir tiesības piekļūt informācijai par to, vai un kādus Jūsu personas datus mēs glabājam. Mēs labprāt sniegsim atbildes uz citiem ar datu aizsardzību saistītiem jautājumiem. 
Tāpat Jums ir tiesības labot, dzēst datus, ierobežot datu apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, iebilst un apturēt nepareizu vai nelikumīgu datu apstrādi.

Lūdzu, nosūtiet attiecīgo pieprasījumu uz šīs tīmekļa vietnes kontaktu sadaļā norādīto e-pasta adresi.
Ja uzskatāt, ka mūsu veiktā Jūsu personas datu apstrāde ir pretrunā ar datu aizsardzības tiesību aktiem vai Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību savas valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādei.
Jūs atradīsiet sīkāku informāciju par uzņēmumu attiecīgajā tīmekļa vietnes sadaļā.